TERMOMETRY / Ciekłokrystaliczne wskaźniki temperatury
Żaden z termometrów IPS nie zawiera rtęci- pozwala na łatwy odczyt – jest nietłukący – nietoksyczny – wielokrotnego odczytu – nie zawierający baterii – o długiej żywotności (do pięciu lat).