Gino Pasotti

Gino Pasotti - Prezydent

Sukces IPS, zaczynając od 1976 roku obraca się wokół centralnego i zasadniczego obszaru wiedzy o olbrzymim potencjale - mikrokapsulacji.

Mikrokapsulacja (mikrohermetyzacja) oznacza ochronę nieskończenie małej porcji substancji, zarówno w postaci płynnej jak i stałej, poprzez otulenie każdej mikroskopijnej porcji wyjątkowo cienką membraną. Rezultatem tego procesu jest wodna zawiesina milionów mikrokapsułek, z których każda zawiera chronioną substancję o niezmienionych właściwościach fizykochemicznych.

Membrana stanowiąca mikrokapsułkę może charakteryzować się różnymi właściwościami w zależności od przeznaczenia. Mikrokapsułki mogą być odporne na różne czynniki zewnętrzne oraz wrażliwe na ciśnienie, tarcie, wilgotność, temperaturę.Możliwości mikrokapsułowania są tak liczne i rozległe, że IPS w ramach swoich struktur wyodrębnił kilka oddziałów zajmujących się poszczególnymi zastosowaniami tego procesu.

Staff Ips Srl

Corporate drużyny IPS